Schotanalyse....

Veel gemaakte fouten bij het schieten.  

Waarop moet u letten. 

Vergeet nooit dat schieten een sport is, welke enige techniek verlangt, maar nooit overmatig inspannend mag zijn.

Laat u niet be´nvloeden door hetgeen er om u heen gebeurt. Knijp bijvoorbeeld bij het afgaan van een schot, door de schutter naast u niet de ogen dicht, (dit kan alleen wanneer u zich volledig concentreert op uw eigen te lossen schot). Natuurlijk helpen goede gehoorbeschermers hierbij, maar dit is niet de reden voor het dragen van deze Persoonlijke Beschermingsmiddelen (P.B.M).

Voor het schieten kunt u beter geen opwekkende dranken (Cola, koffie, etc.) gebruiken, ook roken maakt u nerveuzer dan u denkt.

Relax voor een wedstrijd, blijf gewoon. Geweer-/ pistooloefeningen, waardoor u op den duur het gewicht van het wapen niet meer voelt, bewijzen hun nut.

Zorg dat uw wapen in een perfecte conditie verkeert, richtmiddelen goed afgesteld en vastgezet, loop schoon en droog, repeteer mechanisme of grendel soepel lopend.

Haal het wapen altijd na het schieten even door met een pompstok.

U heeft veel dingen om aan te denken, maar denk vooral aan het belangrijkste punt: Veiligheid voor alles!

Waar komen dan die afzwaaiers vandaan?

Men kan op grond van (eigen) ervaring echt wel zeggen, dat deze afzwaaiers worden veroorzaakt door het omtrekken van het wapen op het moment dat het schot valt.

Gewoonlijk begint de onervaren schutter, (en niet alleen hij) nadat hij de arm geheven, en het wapen op de schijf gericht heeft, met het overhalen van de trekker, hierbij is alle aandacht gericht op de schietschijf.

Bij de poging om het schot te lossen op het moment dat de keep - korrel vizierlijn precies "onderkant zwart" aanwijst, richt de aandacht zich steeds meer op de schijf. Hierdoor wordt de vizierlijn steeds waziger. Op het moment dat het schot valt, kan op deze manier de korrel enkele tienden van een millimeter uit het hart van de keep zijn gezwaaid. Daar de schutter hier niets van gemerkt heeft, denkt hij dat hij een goed schot gelost heeft, waarop de concentratie alleen maar meer op de schijf gericht gaat worden.

Het overgrote merendeel van de "slechte" schoten wordt veroorzaakt door het feit dat de schutter de keep- korrel niet meer scherp ziet. Voor het lossen van een "goed" schot is het echter noodzakelijk dat de keep- korrel vizierlijn duidelijk is.

Hoe bereiken we dit dan?

Bij het richten moet de aandacht van de schutter gericht zijn op de keep- korrel van het wapen. Hierbij is het voor een schutter zonder veel ervaring zeer moeilijk om met een scherp zichtbaar vizier op een vaag zichtbaar doel te richten. Door de ogen nu te focussen op het doel en weer terug op keep- korrel, is de enigste manier om na het lossen van de schoten een juist schotbeeld te krijgen.

Bij het negeren van deze regel kunnen zelfs precies op onderkant zwart gerichte schoten afzwaaiers zijn. Bij een wazige keep- korrel bemerkt men een afwijking van 0,3 mm namelijk niet.

Het merendeel van de ervaren schutters volgt deze methode:

Nadat ze de arm geheven hebben, richten ze grof onderkant zwart, en focussen hun ogen op de schijf. Als het wapen grof op onderkant zwart gericht is, focussen ze hun ogen op de keep- korrel vizierlijn, zodat deze scherp wordt. Het wapen wordt nu precies op onderkant zwart gericht. Dat de schijf wazig is wordt nu niet als storend ervaren.

Voorwaarde voor het met succes uitvoeren van voorgaande procedure is echter wel, dat de arm van de schutter stil genoeg gehouden moet kunnen worden. Alleen dan wordt de aandacht van de schutter niet afgeleid door grote trillingen (waardoor er weer opnieuw gericht en gefocusseerd moet worden etc. etc.).

Door beginnende pistoolschutters worden vaak de volgende vragen gesteld:

 1. Wat is beter; de schijf van boven of van onderen te benaderen?
 2. Waar kan ik het beste op richten; onderkant zwart, of de roos?

In principe maakt het niets uit, of men eerst het wapen schuin naar boven richt, en dan langzaam zakt tot onderkant zwart bereikt is, of dat men het wapen langzaam heft en van onderen de schijf benadert.

Belangrijk is alleen, dat als het wapen eenmaal gericht is, het schot zonder fouten wordt afgegeven.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de tweede methode, dus de schijf rustig van onderen benaderen. Ik vind namelijk dat bij een volledige serie van 60 schoten, men circa 100x moet aanleggen, en als men dan 100x de arm doorzwaait tot schuin omhoog, dan vind ik dat 100x te veel.

Bij schutters met een weinig getrainde arm, komt het veelal voor dat de laatste kaarten van een meesterkaart vreemde schoten te zien geven. Deze zijn praktisch alleen aan vermoeidheid toe te schrijven.

Stelregel is dus: benut uw spierkracht niet meer dan nodig is.

Bij beantwoording van de tweede vraag gaan we er vanuit dat de vizier inrichting helder en duidelijk zichtbaar moet zijn.

Voor deze zichtbaarheid van het donkere vizier is een lichte achtergrond het meest optimale.

Dit beantwoord eigenlijk al direct de vraag, want het zal duidelijk zijn dat de vizierinrichting beter contrasteert met onderkant zwart, dan met het zwart van de roos.

Trekkertechniek.

Een situatie die zeer veelvuldig voorkomt is deze:

We willen absoluut een 10 schieten, richten het wapen onderkant zwart, stellen nog wat bij, en nog wat, en nog wat.

Ondertussen krijgt men ademnood en loopt men paars aan, de arm begint te trillen en de ogen gaan alles wazig zien, men gaat knipperen om het beeld weer scherp te krijgen. Plotseling herinneren we ons dat we ook nog de trekker moeten overhalen voordat we overleden zijn, geven een ruk aan de trekker, en schieten een afzwaaier. Later zeggen we dan: "Ik had beter niet kunnen schieten", maar dat is mosterd na de maaltijd.

Een van de weinige fouten die niet aan u, maar aan de afstelling van het wapen ligt, is een te grote vrije slag van de trekker nadat het schot gevallen is.

De trekkerdruk van ongeveer 1,5 kg. Valt na het schot plotseling weg, en de trekker schiet door. Deze snelle beweging van de wijsvinger is dan de oorzaak van het omtrekken van het wapen. Dit is niet erg wanneer de kogel al uit de loop is, maar funest wanneer hij nog in de loop zit.

Een goed pistool heeft een instelmogelijkheid om deze vrije slag (backlash, triggerstop,) te regelen. Optimaal is een vrije slag van 0,5 mm.

De laatste schakel voor het afgeven van een schot is het overhalen van de trekker. Nadat de schutter met volledige concentratie het wapen op de schijf gericht heeft, en probeert zijn arm stil te houden, moet hij nog een moeilijke taak verrichten; het overhalen van de trekker. Dit is een moeilijke opgave; men houdt het wapen met gestrekte arm gericht (dit kost enige kracht), en een subtiele beweging van de wijsvinger welke de trekker overhaalt, kan het wapen uit de goede richting trekken.

Als we aannemen dat er 10 seconden voor nodig zijn om te richten en de trekker over te halen, dan moeten we de trekkerdruk zo opbouwen dat in de laatste seconde nog slechts een kracht van 100 gram nodig is om de trekker over te halen. De kracht (druk op de trekker) laten we tijdens het heffen steeds groter worden tot het wapen goed gericht is. Dit is dan na ongeveer 9 seconden.

Nu hoeven wij de druk op de trekker nog maar weinig te verhogen om het schot te laten afgaan. Deze kracht is zo weinig dat het wapen veel minder gevaar loopt "omgetrokken" te worden

Men moet zich er wel van bewust zijn dat de techniek om de trekker over te halen, zonder dat het wapen beweegt, alleen maar door oefening kan worden bereikt. De beginnende schutter, moet er zich niets van aantrekken dat hij het wapen nog niet zo stil kan houden als een goed getrainde schutter. Hij kan wel proberen de fouten niet nog erger te maken door aan de trekker te rukken. Het lossen van een schot moet steeds rustig en beheerst gebeuren, zonder rukken, teneinde het wapen niet uit het lood te trekken.

Het automatisch opbouwen van de trekkerdruk kan alleen door oefening onder de knie te krijgen, wanneer het trekkergevoel tot een gewoonte wordt.

Ik wil hierna graag nog enige trekkerfouten noemen, in de hoop dat u uw eigen fouten herkent, en ze afleert.

Een van deze fouten bij het overhalen van de trekker is het zogenaamde "flinching". Onder flinching verstaan we een snelle onwillekeurige beweging van de wijsvinger, op het ogenblik dat het schot valt. Dit is een bijzonder lastige fout welke moeilijk is af te leren.

Meestal komt dit flinching voor bij schutters met een soort schietangst. Dit openbaart zich door knipperen met de ogen, en het uitzetten van de neusvleugels. Men heeft dan zijn spierfuncties niet voldoende onder controle.

In deze gevallen is het vaak verstandig om terug te gaan in het kaliber dat men schiet (b.v. .22LR). De aan te leren techniek is gelijk aan groot kaliber, met het voordeel dat het oefenen minder kost, en het wapen minder heftig reageert.

Het komt ook veel voor dat een schutter kramp krijgt in zijn trekkervinger. Hij bouwt dan de trekkerdruk langzaam op, maar plotseling weigert zijn wijsvinger alle diensten. In dit geval zal bij het doordrukken opeens een co÷rdinatiestoring  tussen diverse spiergroepen en de hersenen optreden. Als deze "storing" optreedt moet men het wapen neerleggen en een pauze nemen.

Deze spierkramp zal steeds minder voorkomen naarmate men meer getraind raakt. De meeste handelingen zullen dan praktisch automatisch worden verricht, en de meeste bewegingen dus gewoon worden.

Schotanalyse

(Voor rechtshandige pistoolschutters)
Schot analyse
 • De schutter trekt aan de trekker
 • De pols niet stijf genoeg

 
 
 
Schot analyse
 • Te veel druk van de duim
 • Duim te veel naar voren langs de kolf of naar beneden
 • Niet voldoende concentratie

 
 
 
Schot analyse
 • Bewust afdrukken

 
 
 
Schot analyse
 • Vermoeidheid
 • Houding niet goed
 • Het lichaam beweegt verticaal
 • Verkeerde ademtechniek

 
 
 
Schot analyse
 • Houding niet goed
 • Het lichaam beweegt horizontaal
 • Pistool verkeerd in hand

 
 
 
Schot analyse
 • Trekkervinger verkeerd op de trekker
 • Trekkervinger vast tegen het pistool

 
 
 
Schot analyse
 • Keep/Korrel in het zwart
 • Onbewust achterovertrekken van het pistool tijdens het afvuren

 
 
 
Schot analyse
 • Concentratie verslapt
 • Richtgebied wordt groter

 
 
 
Schot analyse
 • Onbewust trekken tijdens het afvuren
 • elleboog niet stijf genoeg

 
 
 
Schot analyse
 • Pols niet stijf genoeg
 • Wapen niet goed in de hand
 • Te veel druk van de muis van de hand op de kolf

 
 
 
Schot analyse
 • Bewust afdrukken
 • Loop te laag en keep/korrel niet horizontaal