VEILIGHEID       DE HOOGSTE PRIORITEIT IN DE SCHIETSPORT

De schietsport is één van de veiligste sporten, kwetsuren en ongevallen zijn een hoge uitzondering. Het voorkomen van ongevallen is inderdaad HET BELANGRIJKSTE ASPECT bij de opleiding van een beginnende schutter. Voor geoefende schutters moet VEILIGHEID een eerste natuur zijn, en onder geen enkel beding kan er ook maar een excuus zijn om de geldende veiligheidsprincipes te schenden.

! ! VEILIGHEID EERST ! !

OP DE VEILIGHEIDSREGELS BESTAAN GEEN UITZONDERINGEN. NOOIT !

 

   

geweer : de grendel open is, en de schuif achteruit geschoven is, en er zichtbaar geen huls (patroon) in de kamer zit. Of in het geval van luchtdrukwapens, de laadklep duidelijk (=maximaal) open staat.

revolver : de trommel open ligt en er zich duidelijk geen hulzen (patronen) meer in de kamers bevinden.

pistool : de lader uit het wapen is, en de schuif open staat (geblokkeerd) en er zichtbaar geen huls (patroon) in de kamer bevindt.
ZELFS INDIEN EEN WAPEN ZICHTBAAR ONTLADEN IS MOET HET BEHANDELD WORDEN ALSOF HET GELADEN IS. De loopmond richting doel, nooit in een andere richting !!!!!

     
 

Daarom :

           

Enkele bijkomende opmerkingen :

 

  1. Controleer bij elke manipulatie of het wapen ontladen is !
  2. Het is voor een schutter altijd verboden het wapen van een andere schutter aan te raken zonder diens uitdrukkelijke toestemming en in zijn bijzijn. De standverantwoordelijken hebben het recht het wapen van een schutter ter hand te nemen zonder diens toestemming, maar wel altijd in zijn bijzijn en na betreffende schutter verwittigd te hebben.
  3. Indien u onveilige situaties opmerkt bij andere schutters, MAAK HEM ER ONMIDDELLIJK ATTENT OP , MAAR WEL, volgens de omstandigheden , MET DE NODIGE OMZICHTIGHEID.
  4. LAADT UW PISTOOL NOOIT MET MEER DAN 5 PATRONEN, GEBRUIK SLECHTS 1 LADER. Op wedstrijden is het trouwens ten strengste verboden om meer dan 5 patronen te laden.

Bijna alle schuttersverenigingen en organisaties hebben hun eigen specifieke veiligheidsvoorschriften, (inwendige orde), informeer U en leef deze voorschriften strikt na.